Advance Grass

Waga: 0.15 kg

Dzięki zastosowaniu Advance Gras otrzymujemy więcej białka, energii i mleka z sianokiszonki, nawet do około 400 litrów od 1 szt. na rok.

Advance to linia biologicznych modyfikatorów do kiszonki, które zostały specjalnie opracowane w celu uzyskania najlepszych wyników w kiszonkach z traw, roślin bobowatych i kukurydzy.

Co dają inokulanty Advance?

  • Zwiększają strawny NDF i surowe białko w sianokiszonce.
  • Zmniejszają utratę suchej masy.
  • Minimalizują utratę składników odżywczych.
  • Poprawiają stabilność tlenową sianokiszonki.
  • Hamują rozwój pleśni i grzybów.
  • Stymulator mikrobiologiczny Advance sprzyja szybkiej fermentacji i namnażaniu się bakterii kwasu mlekowego.

Dzieje się to wszystko za pomocą:

  1. Kwasu mlekowego – Advance zawiera dwa szczepy bakterii kwasu mlekowego, które zmniejszają straty składników odżywczych w paszy poprzez szybkie obniżenie pH, dzieje się to za pomocą unikatowej mieszanki bakterii.
  2. Enzymów – uwalniają energię z włókien roślinnych i znacznie zwiększają strawność przetworzonych pasz. Są to wyspecjalizowane enzymy w pełni przystosowane do rodzaju zakiszanego materiału.
  3. Kwasu octowego – lactobacillus brevis wytwarza kwas octowy, który spowalnia rozwój organizmów psujących (drożdże, pleśnie) w kiszonce i TMR.
Corn Stabil
SilCORN

Może cię zainteresować