silcorn

SilCORN

Waga: 0.25 kg

Właściwy kierunek fermentacji w zakiszanym surowcu.

SilCORN to specjalistyczny zakiszacz (inokulant) do produkcji kiszonek z kukurydzy.

Posiada zwiększoną zawartość bakterii heterofermentatywnej Lactobacillus buchneri, najważniejszej przy kiszeniu kukurydzy. Bakteria ta produkuje związki organiczne hamujące wzrost, rozwój grzybów pleśniowych i drożdży w zakiszanej kukurydzy. Dzięki temu kiszonka jest mniej podatna na psucie się podczas wybierania z pryzmy i w TMR na stole paszowym. Bakteria Lactobacillus buchneri produkuje związek energetyczny glikol propylenowy.

Druga bakteria w składzie, wysoce aktywna w produkcji kwasu mlekowego jest niezwykle ważna przy zakiszaniu ziarna kukurydzy, kolb typu CCM i LKS. SILCORN można również wykorzystać w
kiszeniu traw, wysłodków buraczanych i młóta browarnianego.

Bakterie fermentacji mlekowej:
Lactobacillus buchneri 6×1010 jtk /g
Pediococcus pentosaceus 4×1010 jtk /g

Ogólna liczba bakterii w produkcie – 1×1011 CFU/g
„Na stracie” liczba bakterii z preparatu na 1 g zakiszanego surowca przy stosowaniu 250g/50 ton wynosi 500 tys. CFU.

Dawkę należy ustalić w zależności od stopnia trudności zakiszania, jakości surowca i innych warunków technologicznych:

• Kukurydza – całe rośliny: 250g/50-75 ton
• Kukurydza – wilgotne ziarno, kolby CCM, LKS: 250g/50 ton.
• Wysłodki buraczane, młóto browarniane: 250g/50 ton.

Preparat w proszku do zastosowania w roztworze wodnym w proporcji 250g/10-50 litrów czystej wody. Roztwór roboczy należy wykorzystać w ciągu 24 godzin. Stosować za pomocą aplikatora lub ręcznie spryskiwać układane warstwy na pryzmie lub w silosie.

Advance Grass
SilGRASS

Może cię zainteresować